ANALYSE

Concurrentieanalyse

 

Concurrenten flex werkplekken:

 • - Igluu (lichttoren)
 • - Epic Desk

 

Vergaderruimte:

 • - evoluon
 • - de plek
 • - the student hotel
 • - Igluu
 • - Aristo

 

 

Onderzoek:

 • • Op welke doelgroep richt uw concurrent zich?
 • • Welke producten of diensten hebben ze in hun assortiment?
 • • Wat is hun prijs? Geven ze korting?
 • • Hoe maken ze reclame? Via folders, commercials?
 • • Welke concurrenten zitten waar?

 

Igluu:

 • Richten zich op mensen die professioneel bezig zijn met hun vak en daarnaast bedrijven/ groepen die gebruik maken van vergaderruimtes.
 • Igluu biedt professionele werkplekken aan, waar kennis gedeeld kan worden. Daarnaast biedt Igluu kantoren en vergadermogelijkheden aan.
 • Werkplekken en vergaderruimtes €143,- p/m.
 • Kantoorunit €350,- per werkplek p/m.
 • maken reclame op social media.

 

Epic desk:

 • Richten zich op mensen die op zoek zijn naar kantoorruimte, maar toch op zoek zijn naar een bruisende omgeving.
 • Epic desk biedt kantoorruimte aan.
 • 1 t/m 3 uren  € 4,95 per uur
 • 4 t/m 7 uren  € 3,74 per uur
 • 8 t/m 40 uren  € 2,00 per uur
 • 40+ uren  € 1,60 per uur
 • Maken reclame op social media.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe concurrentenHuidige concurrentenSubstitutenLeveranciersAfnemers

Seats 2 meet

Nieuwe concurrenten:

 • Moeten er veel kosten gemaakt worden om te beginnen? nee
 • is er veel kennis nodig om te beginnen? nee
 • Zijn er bedrijven die iets anders produceren, maar eenvoudig over kunnen stappen? Ja, de huisvesting is het meest belangrijk om een soortgelijk bedrijf als Seats 2 Meet te beginnen.
 • Is er voldoende vraag om te voldoen aan het aanbod, inclusief de nieuwe toetreders? Op het moment zou er nog wat meer vraag moeten komen vanuit de markt.

 

Leveranciers:

 • In welke mate is elke leverancier afhankelijk van het eigen bedrijf? Bijna niet.
 • In welke mate is het eigen bedrijf afhankelijk van elke leverancier? De afhankelijkheid is beperkt.
 • Kan eenvoudig overgestapt worden naar een andere leverancier? Ja heel gemakkelijk.
 • Is er sprake van een collectief koopcontract bij afnemers of leveranciers? Waarschijnlijk wel.

 

Substituten:

 • Is er sprake van een substitutiegoederen of complementaire goederen? Nee daar is geen sprake van.
 • Hoe groot zijn de effecten op de producten van het eigen bedrijf? Het heeft weinig effect op de diensten van Seats 2 meet.
 • Kunnen eventuele substituten omgezet worden in complementaire goederen? Nee dat is niet mogelijk.

 

Afnemers:

 • Nemen alle afnemers ongeveer evenveel af, of is er sprake van key-accounts? Dit kan verschillend zijn op verschillende gebieden, zowel kennis als de vergaderruimtes en flex- werkplekken
 • In welke mate is elke afnemer afhankelijk van het eigen bedrijf?
 • In welke mate is het eigen bedrijf afhankelijk van elke afnemer?
 • Kan eenvoudig overgestapt worden naar een andere leverancier? Ja maar de kans is groot dat dit niet voordelig is voor de afnemer.
 • Is er sprake van een collectief koopcontract bij afnemers of leveranciers? Ja, het gaat om een contract bij het verhuren van ruimtes.

 

Huidige concurrenten:

 • Hoeveel concurrenten zijn er in het werkgebied van het eigen bedrijf? Rond de 5 concurrenten.
 • Is de bedrijfsgrootte ongeveer gelijk, of is er sprake van enkele marktleiders? Ja, dit is ongeveer gelijk alleen het aanbod varieert.
 • Is er sprake van een hevige concurrentiestrijd op prijs, op communicatie, of op ?. Vooral op het gebied van prijs.
 • welke missie, visie en strategie hanteren de voornaamste concurrenten?
 • is verschil in het geleverde product (homogeniteit of diversificatie)? Ja, dit is divers.
 • Zitten er veel risico's aan productie of levering? Nee het risico is redelijk laag.
 • Zijn er hoge uitstapdrempels? Nee alleen op het gebied van huisvesting.

 

 

 

Macro- omgevingsfactoren- DESTEP welke van toepassing zijn op Seats2Meet.

 

Demografisch:

 • Toename welvaart
 • Verstedelijking
 • Steden met kansen en uitdagingen

 

Economisch:

 • Groei bbp
 • Veelzijdige groei
 • Werkeloosheid

 

Sociaal- cultureel:

 • Hoger opleidingsniveau
 • Vrijetijdsbesteding
 • Communicatie

 

Technologisch:

 • Informatievoorzieningen
 • Trends van het land

 

Ecologisch:

 • Klimaatveranderingen

 

Politiek- juridisch:

 • Wetgeving
 • Mate van interventie
 • Invloed van overheid op bedrijfsleven
 • Politieke invloeden

 

SWOT –analyse

 

Zoals alle bedrijven moet ook Seats2meet rekening houden met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Gelet op het de macro omgeving van Seats2Meet en de toekomstvisie, zien de kansen er erg positief uit. Het voordeel voor Seats2meet is dat er steeds meer flexwerkers komen, waardoor het bedrijf hier goed op in zou kunnen spelen. Daarnaast vinden er voortdurend ontwikkelingen plaats in de economie, wat een positieve invloed heeft op S2m. Als er gekeken wordt naar de prijzen van concurrenten, valt op dat S2m erg voordelig is. Daarnaast is S2m erg flexibel ten opzichte van concurrenten. Dit is dan ook vooral het punt waarmee s2m zich onderscheidend maakt. Door de vele trends en ontwikkelingen zal S2M wel moeten werken aan nieuwe ideeën voor de toekomst om succesvol te blijven.

 

 

Januari-2018